Odoo ERP - Moj-eRačun implementacija
Slanje e-računa preko servisa za slanje Moj-eRačun

eRačun, odnosno elektronički račun je dokument koji je po svom sadržaju istovjetan papirnom računu te se šalje i zaprima u strukturiranom elektroničkom obliku koji omogućuje njegovu automatsku i elektroničku obradu. eRačun mora sadržavati sve obvezne stavke propisane važećom regulativom te mora biti usklađen s europskom normom i njezinim ispravcima, izmjenama i dopunama.

Moj-eRačun je internetski servis namijenjen poslovnim subjektima za elektroničku razmjenu računa između dobavljača i kupaca te upravljanje cjelokupnim poslovnim procesom izdavanja, zaprimanja i arhiviranja e-računa. Korisnicima servisa omogućeno je slanje e-računa prema obveznicima javne nabave i drugim poslovnim subjektima, kao i zaprimanje e-računa. 

Račun izdan ovim putem istovjetan je papirnatom računu.

Tvrtka Purpura digital d.o.o. razvila je Odoo ERP integracijski modul koji omogućava korisnicima slanje e-računa direktno iz sustava preko servisa Moj-eRačun.

Odoo ERP - Corvus Pay implementacija
Online plaćanje putem Corvus Pay institucije za platni promet